Hà Nội duyệt quy hoạch 1/500 dự án khu biệt thự, liên kế đính kèm chức năng chăm sóc người cao tuổi

Hà Nội duyệt quy hoạch 1/500 dự án khu biệt thự, liên kế đính kèm chức năng chăm sóc người cao tuổi