Đông Anh được xây dựng bến xe khách quy mô hoành tráng rộng 7,4 ha

Đông Anh được xây dựng bến xe khách quy mô hoành tráng rộng 7,4 ha