Thông tin quy hoạch cầu tứ liên

Toàn cảnh cầu Tứ Liên nối hồ Tây với Đông Anh