điểm X1, thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê; điểm X1 thôn Hội Phụ, xã Đông Hội và điểm X21 thôn Thiết Bình, xã Vân Hà

15:12 09/11/2019

Ngày 08/11/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành 2 Thông báo số 3175 và 3176 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại điểm X1, thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê; điểm X1 thôn Hội Phụ, xã Đông Hội và điểm X21 thôn Thiết Bình, xã Vân Hà

Chi tiết nội dung 2 Thông báo số 3175 và 3176 của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

 Thông báo số 3175/TB-UBND

 Thông báo số 3176/TB-UBND


bình luận

Facebook
Google +