ĐƯỜNG SẼ MỞ THEO QUY HOẠCH Ở XÃ TIÊN DƯƠNG, ĐÔNG ANH, HÀ NỘI (PHẦN

11:49 13/03/2023

 Lượt xem: 1299

 

Xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

  •  

7. Tuyến đường nối thôn Lễ Pháp và Trung Oai

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương đáng chú ý có tuyến đường nối thôn Lễ Pháp và Trung Oai với chiều dài khoảng 1,375 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở bên hông thôn Lễ Pháp, đi qua khu vực đất đấu giá đang xây dựng hạ tầng.

 

 Tuyến đi qua khu vực cánh đồng, hướng về thôn Trung Oai.

 

 Đây là tuyến đường quy hoạch dài hơn 1,3 km.

 

 Tuyến đường này có đoạn cuối đi qua trường học đang xây dựng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội (phần 4)

 

 Tuyến đường kết thúc ở đoạn trường mầm non Ánh Dương.

8. Tuyến đường qua bên hông THCS Tiên Dương đang xây dựng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương đáng chú ý có tuyến đường qua bôn hông trường THCS Tiên Dương đang xây dựng nối thôn Trung Oai và Tiên Kha với chiều dài khoảng 450 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 

 Tuyến đường có điểm đầu ở bên hông trường THCS Tiên Dương đáng xây dựng.

 

 Tuyến kết thúc ở thôn Tiên Kha khi giao với đường từ Tiên Kha đi Lễ Pháp.

9. Tuyến đường từ đoạn trường mầm non Ánh Dương đến thôn Tiên Kha

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương đáng chú ý có tuyến đường từ đoạn trường mầm non Ánh Dương đến thôn Tiên Kha với chiều dài khoảng 300 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở nhìn từ trường THCS Tiên Dương đang xây dựng.

 

 Trên thực tế, tuyến đường đã xây dựng một phần, đoạn cuối nối vào thôn Tiên Kha chưa xây dựng.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N7).


bình luận

Facebook
Google +