KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ĐIỂM 3-NO THUỘC DỰ ÁN PHÍA BẮC SÔNG THIẾP; ĐIỂM X5 THÔN ĐÔNG TÂY – XÃ VÂN NỘI; VÀ ĐIỂM X2 XÓM NGÕ THÔN KHÊ NỮ XÃ NGUYÊN KHÊ

14:18 23/09/2019

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ĐIỂM 3-NO THUỘC DỰ ÁN PHÍA BẮC SÔNG THIẾP; ĐIỂM X5 THÔN ĐÔNG TÂY – XÃ VÂN NỘI; VÀ ĐIỂM X2 XÓM NGÕ THÔN KHÊ NỮ XÃ NGUYÊN KHÊ

Khu đất 3-NO được đem ra bán đầu giá có diện tích 1373,9 m2 được chia làm 12 ô đất, tổng số 76 khách hàng đăng ký đấu giá với 92 hồ sơ hợp lệ đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Giá khởi điểm là 35 triệu đồng/1m2 đất, bước giá là 300 nghìn đồng/ 1m2.

Khu đất X5 – Vân Nội được đem ra bán đầu giá có tổng diện tích 1.843,5m2 được chia làm 24 ô đất có 59 khách hàng tham gia đấu giá với tổng số 66 hồ sơ đăng ký đấu giá đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Giá bán khởi điểm là 16 triệu đồng/1m2 đất, bước giá là 300 nghìn đồng/ 1m2.

Khu đất Điểm X2 xóm Ngõ, thôn Khê Nữ xã Nguyên Khê có số lượng 30 thửa đất, ký hiệu từ thửa số 1 đến thửa số 30 với tổng diện tích là 2.456,34m, hiện trạng các ô đất đấu giá là các ô đất trống, đã hoàn hiện hạ tầng kỹ thuật xung quanh theo dự án được duyệt, đủ điều kiện tổ chức đấu giá như: san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ và đấu nối với các trục đường hiện có, hệ thống mương tiêu, thoát nước, hệ thống điện sinh hoạt….Giá khởi điểm là 15 triệu đồng/m2, bước giá tiếp theo là 300.000 đồng/m2.

       Kết quả:

  • Khu 3-NO: Giá trúng thầu cao nhất là 68 triệu 600 nghìn đồng/ 1m2, giá trúng thầu thấp nhất là 65 triệu 600 nghìn đồng/ 1m2, tổng thu của Phiên đấu giá đạt gần 92 tỷ đồng.
  • Khu X5 – Vân Nội: Giá trúng thầu cao nhất là 28 triệu 900 nghìn đồng/1m2 đất, giá trúng thầu thấp nhất là 23 triệu 500 nghìn đồng/1m2 đất, tổng tiền thu về cho ngân sách nhà nước là 76 tỷ đồng.
  • Khu đất Điểm X2 xóm Ngõ, thôn Khê Nữ xã Nguyên Khê giá trúng thầu cao nhất là 28.500.000đ/m2 giá trúng thầu thấp nhất là 22.800.000/m2.  

bình luận

Facebook
Google +