Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X1 thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh. Anh, Thành phố Hà Nội.

11:11 23/11/2019

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X1 thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh. Anh, Thành phố Hà Nội.
 

 

UBND huyện Đông Anh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X1 Thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh vào 8 giờ 30 phút ngày 08/12/2019.

 Chi tiết thông báo đấu giá của UBND huyện đính kèm bên dưới:

 Thông báo số 140 về đấu giá


bình luận

Facebook
Google +