Thông báo về việc tổ chức đấu giá xã uy nỗ

15:07 16/11/2019

 Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Đông Anh ban hành 2 Thông báo số 443 và 444 về việc mời đơn vị tổ chức bán đấu giá QSD đất các thửa đất trong các ô đất CL-02, CL-03 thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất X1, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh và QSD đất các thửa đất trong các ô đất CL-01, CL-02 thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất X2, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh.

 

Chi tiết nội dung 2 Thông báo của Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

 Thông báo số 443

 Thông báo số 444


bình luận

Facebook
Google +